Plejefamilier på uddannelse

Jammerbugt Kommune har haft et hold på 16 plejeforældre på uddannelse og næste hold starter den 20. august 2018.

Ansatte plejefamilier i Jammerbugt Kommune er blevet tilbudt uddannelsesforløb i akademi-modulet ”Socialpædagogiske metoder”. Uddannelsesforløbet er skræddersyet til plejeforældre for at de bliver rustet til at varetage det socialpædagogiske arbejde selvstændigt og i samarbejde med plejebarnet/børnene og andre samarbejdspartnere i tværfaglige sammenhænge.

Plejeforældrene skal gennem udviklingsorienteret arbejde og egne er­faringer fra hverdagen som familieplejer opnå ny viden, færdigheder og kompetencer. I forløbet får plejeforældrene viden om socialpædagogiske metoder samt den pædagogiske proces og de tilknyttede metoder i sin helhed: Observation, analyse, planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering.

Der er fokus på, at plejeforældrene lærer at anvende teorien i hverda­gens udfordringer og både blive bedre til at identificere de socialpæda­gogiske problemstillinger og til at håndtere dem.

Det første hold med 16 plejeforældre har netop afsluttet deres uddannelse med flotte karakterer og den 20. august starter næste hold op.